Poplatek ze psů

Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území obce. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa ohlásí vznik nebo zánik poplatkové povinnosti do 7 dnů od dne vzniku. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 pes                                             80,-- Kč

 

Poživatelé starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu platí :

 pes                                             80-- Kč

 

Poplatek je spatný do 30. 6. kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti poplatku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku - osoba nevidomá, bezmocná, která je držitelem průkazu ZTP-P, osoba provádějící výcvik psů, osoba provozující útulek pro opuštěné psy zřízený obcí nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Úlevy se neposkytují.

 

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu

Poplatek platí:

fyzická osoba s trvalým pobytem na území obce

fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen TP nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší tří měsíců

fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik poplatkové povinnosti do 5 dnů ode dne, kdy mu tato povinnost vznikla.

Sazba poplatku je uvedena na aktuální rok  v sekci odpady. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31. 1.  a 30. 6. příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Osvobození od poplatku - držitelé průkazu ZTP-P, fyzické osoby, kterým byl zrušen údaj o místě trvalého pobytu v souladu se zákonem a jejich místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny - Obecní úřad Vítonice č.p. 54, fyzické osoby, které pobývají více než 11 měsíců mimo stát, fyzické osoby ve výkonu trestu více jak 11 měsíců v roce, fyzické osoby, které mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a které neužívají tento dům a je zřetelné, že v něm není ubytována žádná osoba.

Úlevy se neposkytují.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v části III, čl. 8 OZV č. 1/2012. Poplatek se platí ode dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy fakticky skončilo.

Poplatník je povinen ohlásit nejpozději 14 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 2 dny, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství při užívání po dobu kratší ne 30 dnů. Při užívání veřejného prostranství po dobu 30 dnů a delší je poplatek splatný v den skončení užívání veřejného prostranství.

Sazba poplatku je uvedena dle druhu užívání veřejného prostranství v části III, čl. 12 OZV č. 1/2012.

Osvobození od poplatku - zřízení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.

Úlevy se neposkytují.

Poplatky lze platit v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 22327741/0100, variabilní symbol PES  1341XXX

                                           variabilní symbol SKO  1340XXX

XXX = číslo domu.

 

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste
Zmrzlinové stroje - www.zmrzlina-stroje.cz Hotel Besední dům Valtice nabízí - hotel Valtice, penzion Valtice, ubytování ve Valticích, restaurace Valtice www.uzeleneho-domu.cz - apartmán v Mikulově, ubytování v Mikulově, ubytování v soukromí v Mikulově Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Ubytování Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, dovolená Vranovská přehrada - Hotel Vranov J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o. vám nabízí opravy a servis zmrzlinových strojů. Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo Agra Horní Dunajovice - výkup zemědělských pozemků Znojmo, rotlinná výroba, živočišná výroba, zemědělské služby - Znojmo Penzion u Výra | Penzion ve Znojmě, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, penzion Výrovice Autokemp Výr Znojmo nabízí - kemp Znojmo, autokemp Znojmo, autokemp Jižní Morava Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Villa Daniela Valtice - www.sklepuvaly.cz Zmrzlinové stroje - www.jps-zmrzlinovestroje.cz Servis a opravy zrmzlinových strojů - www.zmrzlinovestroje-servis.cz Penzion U Hrádku nabízí bydlení v centru Podyjí v blízkosti se nachází Vranovská přehrada a Vranov nad Dyjí. EthicSport - profesionální doplňková výživa sportovců Massagen - Ernstbrunn, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf Vlasová kosmetika ColourB4 - ColourB4 vlasová kosmetika - odbarvovač vlasů, narovnávač vlasů, ochrana vlasů Svatby Valtice, Lednicko-Valtický areál Firemní akce, soukromé oslavy, Valtice, Lednicko-Valtický areál title="Ubytování Valtice, Lednicko-Valtický areál Cykloturistika Valtice, Lednicko-Valtický areál Turistický průvodce Valtice, Lednicko-Valtický areál Valtice Info - ubytování Valtice, restaurace Valtice, vinařství Valtice, cykloturistika Valtice MALÁČ - Zmrzlinový stroj, Cukrářská pec Lainox, Konvektomat Retigo, Zmrzlinová vitrína, Vitrína Scaiola, Poutač na točenou zmrzlinu