Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověření pravosti podpisu se neprovede:

  • jde-li ověřován podpis na listině,která je psána vjiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li tato listina současně přeložena vúředně ověřeném překladu do českého jazyka
  • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
  • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Vidimace se neprovede:

  • je-li listinou, z níž je kopie pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze ověřenou kopií nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
  • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého,
  • je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
  • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena,
  • není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o: 1. prvopis, 2. již ověřenou vidimovanou listinu, 3. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo 4. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 
Legalizace - fyzická osoba jejíž podpis má být ověřen. Vidimace - kdokoli

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
Legalizace je prováděna na předložené listině, žadatel je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu pro cizince, aj.). Vidimace je prováděna na kopii předložené listiny.

Způsobem zahájit řešení životní situace 
Legalizace a vidimace je prováděna při osobní návštěvě občana ústní žádostí.

Na které instituci životní situaci řešit 
Obecní úřad Vítonice

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
Obecní úřad Vítonice, Vítonice, 671 61 Vítonice (starosta obce: Josef Střecha)

Jaké doklady je nutné mít s sebou 
Legalizace - žadatel předloží platný doklad totožnosti a listinu, na které bude podpis ověřen. Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
Legalizace - za ověření pravosti podpisu je vybírán správní poplatek xx,-Kč za každý podpis. Vidimace - za každou i započatou stranu listiny je vybírán správní poplatek xx,-Kč. Poplatek se platí v hotovosti na obecním úřadě ve Vítonicích. Osvobození od správních poplatků je stanoveno v zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné pořízení kopie hradí žadatel.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje 
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější dotazy 
Je možné zastoupit občana při legalizaci (ověření pravosti podpisu) formou plné moci? - Nelze, vždy musí být přítomna osoba, jejíž podpis je legalizován.

Dětská hřiště - www.drevoartikl.cz/detska-hriste
Zmrzlinové stroje - www.zmrzlina-stroje.cz Hotel Besední dům Valtice nabízí - hotel Valtice, penzion Valtice, ubytování ve Valticích, restaurace Valtice www.uzeleneho-domu.cz - apartmán v Mikulově, ubytování v Mikulově, ubytování v soukromí v Mikulově Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Ubytování Vranovská přehrada, Vranov nad Dyjí, dovolená Vranovská přehrada - Hotel Vranov J.P.S. – zmrzlinové stroje s.r.o. vám nabízí opravy a servis zmrzlinových strojů. Penzion Morava Znojmo nabízí - penzion Znojmo, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, vinařská turistika Znojmo Agra Horní Dunajovice - výkup zemědělských pozemků Znojmo, rotlinná výroba, živočišná výroba, zemědělské služby - Znojmo Penzion u Výra | Penzion ve Znojmě, cykloturistika Znojmo, ubytování ve Znojmě, penzion Výrovice Autokemp Výr Znojmo nabízí - kemp Znojmo, autokemp Znojmo, autokemp Jižní Morava Ubytování Mikulov - Penzion MIKULOV - Penzion Euro Villa Daniela Valtice - www.sklepuvaly.cz Zmrzlinové stroje - www.jps-zmrzlinovestroje.cz Servis a opravy zrmzlinových strojů - www.zmrzlinovestroje-servis.cz Penzion U Hrádku nabízí bydlení v centru Podyjí v blízkosti se nachází Vranovská přehrada a Vranov nad Dyjí. EthicSport - profesionální doplňková výživa sportovců Massagen - Ernstbrunn, Hollabrunn, Laa an der Thaya, Mistelbach, Poysdorf Vlasová kosmetika ColourB4 - ColourB4 vlasová kosmetika - odbarvovač vlasů, narovnávač vlasů, ochrana vlasů Svatby Valtice, Lednicko-Valtický areál Firemní akce, soukromé oslavy, Valtice, Lednicko-Valtický areál title="Ubytování Valtice, Lednicko-Valtický areál Cykloturistika Valtice, Lednicko-Valtický areál Turistický průvodce Valtice, Lednicko-Valtický areál Valtice Info - ubytování Valtice, restaurace Valtice, vinařství Valtice, cykloturistika Valtice MALÁČ - Zmrzlinový stroj, Cukrářská pec Lainox, Konvektomat Retigo, Zmrzlinová vitrína, Vitrína Scaiola, Poutač na točenou zmrzlinu